top of page

Fra tirsdag 2. februar starter vi å be tidebønner på St Rita Radio. Bønnene blir tilgjenglig som podkast kvelden før kl 20.00. Laudes blir bedt på radioen kl 08.00 og vesper kl 19.00 hver dag. I tillegg leser vi også 2. lesning av Matutin. Vil du være med å lese inn bønnene, er det bare å ta kontakt. Vi trenger flere som ber!

bottom of page