top of page

Jesus døpes i Jordan
(Matt 3, 13-17)
Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes
ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus
svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes
det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet
seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra
himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»


Jesus fremstår under bryllupet i Kana
(Joh 2, 1-11)
Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og
disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.»
«Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans
sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»
Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av
dem rommet to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem
til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de.
Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet
fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen og
sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de
med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»
Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin
herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse
(Mark 1, 14-15)
Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og
sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»


Jesus forklares på berget
(Luk 9, 28-36)
Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og
Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende,
og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var
Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om
det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de
og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Da mennene
skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge
tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. Mens
han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av
frykt. Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» Og da røsten
lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte
de ikke til noen hva de hadde sett.


Jesus innstifter nattverden
(Matt 26, 26-29)
Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og
spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det!
For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Jeg
sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg
drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»

bottom of page