top of page

Jesu dødsangst i Getsemane
(Matt 26,36-46)
Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem:
«Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Sebedeussønnene,
og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem: «Min sjel er tynget til døden
av sorg. Bli her og våk med meg!» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med
ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men
ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende,
sa han til Peter: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time? Våk og be om at
dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» Igjen, for andre
gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må
drikke det, så la viljen din skje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for
øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme
bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa: «Dere sover og hviler
fremdeles? Nå er stunden kommet da Menneskesønnen skal overgis i synderhender. Stå
opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.»


Jesus blir hudstrøket
(Joh 19,1)
Pilatus grep nå Jesus og lot ham bli pisket.


Jesus blir tornekronet
(Joh 19,2-3)
Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og de la en purpurkappe
om ham. Så trådte de fram for ham og sa: «Vær hilset, jødenes konge!» Og de slo ham i
ansiktet.

Jesus bærer sitt kors
(Luk 23,26-32)
Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet, Simon fra
Kyréne. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus.
En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham.
Men Jesus snudde seg mot dem og sa: «Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt
over dere selv og barna deres. For det kommer dager da folk skal si: ‘Lykkelige er de
barnløse, de morsliv som ikke fødte, og de bryst som ikke ga die!’ Da skal de si til fjellene:
‘Fall over oss!’ og til haugene: ‘Skjul oss! For gjør de slik med det grønne treet, hvordan
skal det da gå med det tørre?»
Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham.

 

Jesus blir korsfestet og dør
(Joh 19,18-37)
Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side og Jesus mellom
dem. Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød:
«Jesus fra Nasaret, jødenes konge.»


Siden stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og
gresk, leste mange av jødene denne innskriften. Jødenes overprester sa da til Pilatus:
«Skriv ikke: ‘Jødenes konge’, men skriv: ‘Dette er han som sa: Jeg er jødenes konge’.»
Pilatus svarte: «Det jeg skrev, det skrev jeg.»


Da soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og fordelte dem på fire, én del til
hver soldat. De tok også kjortelen. Men den var uten sømmer, vevd i ett stykke ovenfra og
helt ned. Da sa de til hverandre: «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem
som skal ha den.» Slik skulle dette ordet i Skriften bli oppfylt:

De delte mine klær mellom seg
og kastet lodd om kappen.


Dette gjorde soldatene.
Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria
Magdalena. Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til
sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» Fra
da av tok disippelen henne hjem til seg.


Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg
tørster.» Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte svampen på
en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han:
«Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.


Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for
denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina måtte
knuses på dem og kroppene bli tatt ned. Soldatene kom da og knuste beina først på den
ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus,
så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein. Men en av soldatene stakk ham i
siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Han som så det, har vitnet om det
for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant, og han vet at han taler sant. Dette
skjedde for at dette ordet i Skriften skulle bli oppfylt:
Ikke et bein skal brytes på ham.
Og et annet skriftord sier:
De skal se på ham som de har gjennomboret.

bottom of page