top of page

Støtt oss på  Vipps til 650212 eller til kontonummer 3905.10.86949. 

De månedlige kostnadene til drift av radioen er ca 15.000 kr pr måned, dette inkluderer lisenser, software, utstyr, strøm osv.  St Rita Radio mottar ikke økonomisk støtte fra bispedømmet eller stiftene i Norge. Driften er avhengig av støtte fra våre lyttere

Støtt oss på  Vipps til 650212 eller til kontonummer 3905.10.86949. 

Om oss

lOGO 4 bl.png

Vi er familien Nes, som består av Sarah Sunniva, Leah Rita, Erika Eva og Pål Johannes. Vi bor på Haramsøya og går i Vår Frue menighet.

Vi traff hverandre første gang på kirkekaffe etter en søndagsmesse i Ålesund. Pål Johannes hadde nettopp flyttet til Ålesund og Erika kom til Norge som au pair fra Ungarn. For å få telefonnummeret til Erika spurte Pål presten om det var mulig å arrangere en ungdomskveld for konfirmantene i menigheten. Presten var selvsagt positiv til det, og når Pål foreslo at hun jenten fra Ungarn også kunne være med, så fikk han telefonnummeret hennes av presten. Tanken var vel mer på jenten enn konfirmantene, men i dag hjelper Pål til med konfirmantundervisning og Erika med 1.kommunion.

Siden vi har to små barn er det vanskelig å få delta på hverdagsmessene, vi har derfor over lenger tid savnet å kunne høre messen hjemme, sammen med barna våre (lenge før korona).

Erika har erfaring med katolsk radio fra hjemlandet sitt og det er noe vi lenge har snakket om å lage til. Korona krisen gjorde at vi fikk muligheten. Uten særlig kunnskap, men med den Hellige Rita på laget ba vi Biskop Bernt om tillatelse om å få sende messer fra Ålesund på nettradio. 22.05 på festen for Hellige Rita sendte vi vår første messe.

 

Den hellige Rita har en helt spesiell plass i vår familie. Før vi giftet oss var vi usikker på hva som var vår vei i livet. Vi ba litaniet og Novenaen til Hellige Rita. I den lover man å gjøre hennes navn kjent, radioen er på mange måter vår måte å hedre det løfte på.

Den 10.juni 2021 flyttet vi og radioen til Haramsøya utenfor Ålesund. Her er vi så heldige at vi har fått innrede et Oratorium som fungerer både som studio og for opptak av retretter. 


 

About: About
bottom of page