top of page

Om tro og vitenskap med p. Reidar

Reidar Voith er sogneprest i Mariakirken på Lillehammer. Han ble ordinert i år 2000 og har tidligere tjenestegjort som sogneprest i Porsgrunn og Stavanger.

Ved siden av prestetjenesten har han i en årrekke arbeidet med norske sommerfugler og deltar aktivt arbeidet med å kartlegge de artene som forekommer i Norge i samarbeide bl.a med Artdatabanken, Sabima og Naturhistorisk museum i Oslo.

bottom of page