top of page

Karmels hage

Et program til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.  
Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

bottom of page