top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Karmels hage sesong II, Kristi ansikt del 1


KARMELS HAGE SESONG II

KRISTI ANSIKT DEL 1.PAVE BENEDIKTS BØNN TIL JESU HELLIGE ANSIKT


Herre Jesus; som de første apostlene,

på ditt spørsmål «hva søker dere?»,

aksepterte din invitasjon til å: «komme og se»

idet de gjenkjente deg som Guds Sønn,

den lovede Messias, verdens frelser,

slik ønsker også vi, dine disipler i denne vanskelige tiden

å følge deg og være dine venner,

trukket av glansen fra ditt ansikt

så ettertraktet og likevel så skjult.


Vi ber deg, vis oss ditt alltid nye ansikt,

som mysteriøst speiler Guds uendelige barmhjertighet.


Gi at vi må kontemplere det

med vår sjels øyne og våre hjerter:

Sønnens ansikt, glansen av Faderens herlighet

og bildet av hans vesen (Hebr.1,3),

Guds menneskeansikt som brøt inn i historien

for å avsløre evigheten.

Det stille Jesu ansikt lidende og oppstanden,

som når det blir elsket og akseptert, endrer hjertet og livet.

«Ditt ansikt søker jeg Herre.

Skjul ikke ansiktet for meg!» (Sal 27.8)


Hvor mange ganger

gjennom århundrer og årtusener har ikke

din ildfulle påkallelse gitt gjenlyd hos de troende!

Herre, i tro repeterer vi den samme påkallelse:

«Mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for.» (Jes 53.3)

Skjul ikke ditt ansikt for oss!

Vi ønsker, fra dine øyne å fange ditt ømme og medfølende blikk,

kjærlighetens og fredens kraft som viser oss livets vei

og gir oss mot til å følge deg uten frykt og kompromisser,

slik at vi kan være vitner til ditt Evangelium

med akseptens, kjærlighetens og tilgivelsens konkrete kjennetegn.


Å, hellige Kristi Ansikt;

lys som opplyser tvilens og fortvilelsens mørke,

liv som for alltid har bekjempet dødens og det ondets krefter

å, usynlige blikk, som aldri slutter å våke over mennesker og folk

ansikt, skjult i Eukaristiens tegn

og ansiktene til dem som lever sammen med oss.

Gjør oss til Guds pilegrimer i denne verden,

så vi lengtende etter det Uendelige, og klar for det endelige møtet,

når vi skal se deg Herre «ansikt til ansikt (1. Kor 13.12)

og for alltid kontemplere deg i den himmelske herlighet.


Maria, Det hellige Ansikts mor

hjelp oss så vi må ha «uskyldige hender og et rent hjerte»,

hender opplyst av sannhet og kjærlighet

og hjerter henrykket av guddommelig skjønnhet

som forvandlet gjennom møtet med Kristus,

må gi oss selv som gave til de fattige og lidende

hvis ansikt speiler den skjulte tilstedeværelsen til din Sønn, Jesus,

Han som lever og råder i all evighet! Amen!


Roma 1. september 2007.

Skrevet og sendt til «the Guardian of the Basisilica of the holy face of Manopello»

til minne om hans pilegrimstur til helligdommen 1. september 2006.


bilde: giveawayboy via Flickr

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page