top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Karmels hage, sessong 2: Ikon av Jomfru Maria av Kontemplasjonen - Karmels dronning og pryd

KARMELS HAGE SESONG II

IKON AV JOMFRU MARIA AV KONTEMPLASJONEN

KARMELS DRONNING OG PRYDLesning fra et hefte som ble trykket i forbindelse med Karmelittnonnenes 20-årsjubileum for grunnleggelsen i Norge 8. september 2010. (Festen for Jomfru Marias fødsel)


Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.


Bønn - påkallelse av Jomfruen av kontemplasjonen

Hellige Maria, du Jomfru av kontemplasjonen,

Karmels Dronning og Pryd,

vår Søster i bestigningen av Karmelberget,

Mor til våre mørke netter

og til de lyse stunder i våre liv,

du Treenighetens Borg og Bolig,

du Den Hellige Ånds milde pust,

du den levende kjærlighets flamme.

Du som er bønnens Jomfru,

du som kontemplerer din Sønns mysterier

ved å lytte til og betrakte hans Ord,

be for oss om bønnens ånd

og gjør oss til vitner om Guds nærvær i vårt liv.

Lær oss de stier som leder til Det hellige herlighetens fjell.

Amen


(Fra heftet s. 9)Foto: Anne Samuelsen fra en liten kopi av ikonen.

Denne er flankert av en rekke av Karmels Hellige.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page