top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

2021 | Biskop Erik Varde | Preken Seljumannamesse

Sunniva står for det Absoluttes krav. Hun står også for friheten som blir den til del som våger å oppta kampen for en så krevende sak og ikke lar seg tilfreds med det smålige og lettvinte, sånn for bekvemmelighetens skyld.


Første gang sendt 2021


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page