top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Luke 15 - St Rita Radio Adventskalender

St Rita Radio Adventskalender


Lest av Erika

Manus redigert av Anne

Foto innledning p. Reidar

Foto og videoredigering Pål


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.ADVENTSKALENDER St Rita Radio 2021


LA VÅRE LIV FORENES OG OMDANNES SAMMEN MED DEN HELLIGE FAMILIE PÅ VEI TIL BETLEHEM


I dag åpner vi luke 15 i St Rita radios Adventskalender. Hver dag helt frem til juledagen vil dere få høre noen betraktninger som vi håper kan hjelpe dere på den lange veien til Jesusbarnet som vi alle vandrer. Men det skjer ikke noe i våre liv om ikke det vi ønsker, søker og forstår gjennom troen, forenes med Gud i bønn slik at Helligånden får virke i oss. St Rita radio ønsker med dette alle dere lyttere en velsignet adventstid!

På denne tredje søndagen i Advent, der kirken feirer den glade forventning, leser vi fra P Valdemaras betraktninger. Prekenen ligger på katolsk.no. Vi tar utgangspunkt i dagens kirkebønn.


Herre, vår Gud, du ser ditt folk vente med lengsel på festen for Herrens fødsel. Styrk oss og la oss oppleve gleden over så stor en frelse. Hjelp oss alltid å feire den med høytid og jublende fryd.


«Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est». Dette er dagens inngangsvers som på norsk lyder «Gled dere i Herren, atter sier jeg: Gled dere, for Herren er nær». Tredje søndag i Advent kaller vi ofte for «Gaudete» søndag. Dette navnet kommer fra inngangsverset på latin.

Hvorfor sier vi «gled dere i Herren» midt i adventstiden? Hvorfor er den liturgiske fargen rosa og ikke fiolett på denne søndagen?


Begynnelsen på adventstiden er også begynnelsen på et nytt liturgisk år, og da byttes den liturgiske fargen fra grønt til fiolett. Vi ser adventskrans med fire lys som vi tenner en etter en som et tydelig tegn på at tiden nærmer seg. Vi kommer inn i et «forberedelsesmodus» på Herrens fødsel. Når man bestemmer seg for at noe skal forberedes, lager man ofte en fornuftig plan på hva som konkret skal til for at den kan gjennomføres slik at man oppnår ønsket resultat. Første og andre søndag i advent kaller oss til å rette veier for Herren som kommer. Faste og bot blir våre verktøy som trer inn for å knuse og nedlegge vår egen egoisme, stolthet, misunnelse, latskap og mange andre synder som sammenlignes med høye fjell og dype daler som står i veien for Gud.


Teologisk sett kan ingenting stoppe Guds nåde og barmhjertighet hvis ikke mennesket selv sperrer seg inne i sin egen egoisme. Seieren over den kommer ikke uten kamp og vårt bidrag, som Bibelen symbolsk presenterer i dagens Evangelium: «Rett veien ut for Herren!" som profeten Jesaja har sagt. Mange troende tar ansvar for å kjempe mot egne synder og vaner ved begynnelsen av adventstiden. Etter hvert mister kanskje noen motet eller begynner å tvile på sine egne krefter. Noen begynner å ha problemer med å se formålet med disse utfordringene.

Luke

«Herre, vår Gud, du ser ditt folk vente med lengsel på festen for Herrens fødsel», ber vi i kirkebønnen som gjenspeiler vårt håp. Rosa lys i adventskransen som vi tenner og den rosa fargen som brukes denne søndagen i liturgien, blir et synlig tegn som trøster oss: ikke mist ditt mot, ikke tvil på dine krefter i kampen mot synd og fristelser fordi Herren allerede er nær. Vi ber i kirkebønnen videre med ordene: «Styrk oss og la oss oppleve gleden over så stor en frelse. Hjelp oss alltid å feire den med høytid og jublende fryd.»

Til slutt la oss høre nøye og med glede etter dagens kommunionsvers: «Vær frimodige og frykt ikke! Se, vår Gud kommer til oss med frelse.»Fader vår. Hill deg, Maria. Ære være.


Å Jesus, ved din Guddommelige barndom,

skjenk meg den nåde jeg nå ber deg om

(her nevner man det man vil be om) En liten stunds stillhet

hvis det er etter din vilje og til mitt sanne gode.

Se ikke på min uverdighet, men på min tro

og vis meg din uendelige barmhjertighet.


BØNN: Å Gud, du som har utvalgt din enbårne Sønn til Frelser for menneskeheten,

og som ønsket at han skulle kalles Jesus,

gi at vi en dag kan se ham ansikt til ansikt i himmelen,

ham hvis hellige navn vi ærer på jorden. Amen.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page