top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Dagens bibelvers 11.juli


Matt 19,27–29


På den tid tok Peter til orde og sa til Jesus: «Men vi, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva får vi så igjen for det?» Jesus svarte: «Dette skal dere vite: Når tiden for verdens gjenfødelse kommer, når Menneskesønnen troner i sin herlighet – da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner, som dommere over Israels tolv stammer. Og hver og en som har forlatt sitt hjem, sine søsken, sin mor og far, sine barn eller sine marker for mitt navns skyld, – han skal få det mangedobbelt igjen, og det evige liv i eie.»


Teksten er hentet fra www.katolsk.no


Stemme Erika Eva Nes

Regi og video Pål Johannes Nes


© EWTN Norge

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page